Πολιτιστικός σύλλογος “ο Προφήτης Ηλίας” εκδήλωση για το 1821