Η Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη και ο εθελοντισμός στην επαναστατημένη Ελλάδα

«Η Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη και ο εθελοντισμός
στην επαναστατημένη Ελλάδα, μέσα από το δημοτικό τραγούδι, από
κείμενα λογοτεχνικά, ιστορικά και τα Απομνημονεύματα του
Μακρυγιάννη»

Περίληψη


Θα αναδειχθεί ο ξεσηκωμός των Κρητών τόσο στην Κρήτη όσο και η
συμμετοχή τους στην επαναστατημένη Πελοπόννησο και την υπόλοιπη
Ελλάδα κατά το 1821, μέσα από ποικίλα κείμενα ιστορικά,
απομνημονεύματα, λογοτεχνικά και ποιητικά.
Η παρουσία της Κρήτης στον αγώνα του 1821 είναι έντονη, η Κρήτη είχε
επαναστατήσει πολλές φορές νωρίτερα και επαναστάτησε τον Ιούνιο του
1821 μετά την Πελοπόννησο, με εχθροπραξίες και σφαγές στα Χανιά.
Επίσης, πολλοί Κρήτες έφτασαν στην Πελοπόννησο και τη Ρούμελη
εθελοντές στον κοινό αγώνα κατά των Τούρκων. Η προσφορά τους και η
γενναιότητά τους ήταν απαράμιλλη. Στη συνέχεια, παρά την πίεση του
Καποδίστρια να συμπεριληφθεί στα σύνορα της Ελλάδας ως το «έσχατον προς μεσημβρίαν μεθόριον, σκέπασμα των άλλων του Αιγαίου νήσων»,
τόσο στη Διάσκεψη του Πόρου των πρεσβευτών το 1829 όσο και στο
Πρωτόκολλο του Λονδίνου 1830, αποκλείστηκε από την Ένωση με την
Ελλάδα, αλλά συνέχισε να επαναστατεί και να διεκδικεί την Ένωση με
την Ελλάδα. Θα αξιοποιηθούν κείμενα, όπως: Τα δεινά των Κρητών υπό
τους Τουρκομάνους, Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών, το δημοτικό Ο
Καταδικασμός της Κρήτης 1830 (Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού
λαού,Ν.Γ.Πολίτου), το έργο του Ι. Κονδυλάκη, Η Γραμβούσα,
Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη και άλλες λογοτεχνικές και
ιστορικές πηγές.

από την Δρ Χριστίνα Αργυροπούλου, Επίτιμη Σύμβουλο του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, φιλόλογο, συγγραφέα, ποιήτρια