«Ελληνική Επανάσταση του 1821: ιστορικές αλήθειες »

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την
έναρξη της ελληνικής Επανάστασης , ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων
Εκπαιδευτικών Γλυφάδας, συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Δήμου
Γλυφάδας για το έτος 2021, με εισηγήσεις δύο μελών του.
Περιμένουμε την συμμετοχή και άλλων συναδέλφων με εισηγήσεις τους
για θέματα ιστορικά, θέματα που αφορούν την εξέλιξη της ελληνικής
γλώσσας, ποίηση, λογοτεχνία, μουσική, ζωγραφική κλπ. από την περίοδο
της Ελληνικής Επανάστασης έως τις ημέρες μας.

Περίληψη


Στην εισήγησή μου αυτή θα επιχειρήσω μια κριτική επαναξιολόγηση
τόσο της προ του 1821 εποχής, των γεγονότων της Επανάστασης , καθώς
και μια επισκόπηση για την αμέσως μετά το 1821 περίοδο της πορείας
της εθνικής κοινότητας.
Θα αναδείξω ότι η ελληνική Επανάσταση υπήρξε σταθμός στην ιστορία
του νεότερου Ελληνισμού, αφού οδήγησε, μετά από 400 χρόνια, στη
δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Υπήρξε όμως και
κορυφαίο γεγονός για τη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης, αφού έφερε
αλλαγές που έχουν αντίκτυπο ως τις μέρες μας. Τόση ήταν η δυναμική
της, ώστε παρέσυρε τις κυβερνήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων να
ενδιαφερθούν για την τύχη της Ελλάδας, να συνεργαστούν και να
υπογράψουν Πρωτόκολλα και Συνθήκες για την αίσια έκβαση του αγώνα
των Ελλήνων, σε αντίθεση με τη μέχρι τότε πολιτική τους.
Η ευόδωση της ελληνικής Επανάστασης υπήρξε αποτέλεσμα
καθοριστικών παραγόντων που έλειπαν στα προηγούμενα
επαναστατικά κινήματα, αλλά υπήρχαν το 1821 όπως:

 • η πνευματική ωρίμανση του υπόδουλου γένους, καθώς και η
 • οικονομική ανάπτυξη (ιδίως στις παροικίες) μια τάξης εύρωστης, η οποία
 • ήταν ανοιχτή στα μηνύματα του Διαφωτισμού. Η Φιλική Εταιρεία
 • εργάστηκε στην κατεύθυνση αυτή.
 • η παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων και από τους στρατιωτικούς
  και από τους πολιτικούς.
 • Ο Φιλελληνισμός και η σύνδεση της Επανάστασης με τη Δύση
  -Ο αγώνας των Ελλήνων κατά την Επανάσταση ανάγκασε τις Μεγάλες
  Δυνάμεις να πάρουν θέση υπέρ αυτής τελικά .
  Μελανό σημείο της Επανάστασης του ’21 είναι και οι μεγάλης κλίμακας
  εσωτερικές συγκρούσεις, που πήραν τον χαρακτήρα εμφυλίου.
  Η αποτίναξη του ζυγού και η δημιουργία ανεξάρτητου κράτους
  επετεύχθη, χωρίς όμως να πραγματοποιηθεί το όραμα του κράτους της
  Μεγάλης Ελλάδας, με δημοκρατικούς θεσμούς και με αυτονομία, όπως
  αρχικά είχαν στα σχέδιά τους οι Φιλικοί και οι αγωνιστές της
  Επανάστασης, γιατί μας επιβλήθηκε το απολυταρχικό σύστημα της ελέω
  Θεού μοναρχίας.


από την Δρ. Χρυσούλα Γαλάνη, τ. Γυμνασιάρχη,
ιστορικό, γαλλικής φιλολογίας
με θέμα: «Ελληνική Επανάσταση του 1821: ιστορικές αλήθειες »